Sygeforsikringen Danmark:
Giver tilskud til fodbehandling, hvis man er i gruppe 1 eller 2.
Giver tilskud til indlæg hvis man er i gruppe 1, 2 eller 5

SygeforsikringTilskud fra Danske Regioner:
Patienter med lægehenvisning kan få tilskud fra Danske Regioner. Dette gælder for patienter med sukkersyge, arvæv efter strålebehandlede vorter, svær leddegigt, samt til bøjlebehandling af nedgroede negle.
Til spec. 54 diabetes-, og spec. 60 gigtpatienter gives 50 % i tilskud. Til spec. 55 ortonyxi og spec. 59 arvæv efter strålebeh. vorter gives 40 % i tilskud.

Tilskud fra Kommunen:
Helbredstillæg kan søges i bopælskommunen, hvis man er pensionist og ikke selv kan behandle sine fødder. Det er indtægtsbestemt, og man skal søge specielt om tilskud til fodbehandling.
Man kan få op til 85 % i tilskud.

Bestil Tid Facebook